Hardloopblessures voorkomen door meer te trainen

Door extra balans, stabiliteit en voldoende spierkracht is je lichaam beter bestand tegen belasting van training. Je lichaam is erg goed in staat zich aan te passen aan een nieuwe prikkel, maar heeft hiervoor wel tijd nodig. De termen belasting en belastbaarheid worden hierbij vaak genoemd, maar wat betekent dit nou eigenlijk?

Belasting en belastbaarheid bij hardlopers

Belasting is hetgeen wat er van iemand gevraagd wordt en belastbaarheid is de mate waarin een persoon belasting aan kan. In een ideale situatie zijn deze twee in evenwicht en is er weinig kans op blessures. Wanneer de belasting te hoog is ten opzichte van de belastbaarheid raakt dit evenwicht uit balans en neemt de kans op een blessure juist toe (denk aan atlas die de wereld op zijn rug draagt). Andersom is het moeilijker om voor te stellen, maar werkt het hetzelfde. Als de belasting te laag is en de belastbaarheid juist hoog, is er geen evenwicht. Zoals hierboven beschreven, heeft het lichaam het vermogen om zich aan te passen aan een nieuwe situatie. Een lage belasting leidt daarom tot een lagere belastbaarheid, omdat het lichaam geen prikkels krijgt om de belastbaarheid hoog te houden (denk aan brood smeren met een hakbijl, dit is niet efficiënt).  Je belastbaarheid is afhankelijk van je belasting. De term belasting slaat niet slechts op fysieke belasting, maar ook door werkbelasting en mentale belasting.

Balans in je fysieke gezondheid

In dit artikel beperken wij ons tot fysieke belasting en specifiek op de belasting van hardlopen. Hardlopen is een continue belasting waarbij telkens dezelfde structuren belast worden. Het beweegapparaat bestaat grofweg uit vier structuren: bot, pezen, ligamenten en spierweefsel. Van spieren weten we dat ze sterker worden door meer training, maar ook botten, pezen en ligamenten reageren positief op belasting; ze worden sterker om de volgende prikkel beter aan te kunnen. Het gaat hierbij om het ‘juist’ belasten. Is de belastingprikkel te klein? Dan krijgt het weefsel geen prikkel om te veranderen. Is de belastingprikkel te groot? Dan reageert het weefsel met overbelasting.

Hardlopen is herhaaldelijk dezelfde beweging

Omdat hardlopen een relatief eenzijdige belasting is, is het belangrijk om de structuren van het lichaam ook andere prikkels aan te bieden. Je houdt de structuren daardoor breder belastbaar, waardoor je niet bij een kleine verandering je evenwicht verliest. Balans, stabiliteit en spierkracht zijn hierbij belangrijk. Preventie is gericht op het continue hoog houden van de belastbaarheid door het geven van de juiste prikkels. In het blessure preventie programma worden handvaten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met je belastbaarheid. Kom je er niet uit?

Neem dan contact op.